Wednesday , April 21 2021

Dự báo mùa (REMOCLIC)

Kết quả dự báo mùa của mô hình CLWRF (phiên bản khí hậu của mô hình WRF), dự báo các trường nhiệt độ trung trình, lượng mưa tháng và các cực trị cho 6 tháng tiếp theo.
Mô hình CLWRF được chạy với độ phân giải 36 km, một miền tính, các tham số hóa phù hợp cho khu vực, đầu vào là các trường dự báo toàn cầu của mô hình CFS.

Để xem dự báo vui lòng click vào các nút bên dưới.

Mô hình được chạy trên hệ thống tính toán hiệu năng cao của HMO-HUS, vận hành bởi REMOCLIC.

Content Protection by DMCA.com