Bộ môn Khí tượng – Trường Đại học KHTN – ĐHQG Hà Nội

Thông tin Nội bộ dành cho Cán bộ và Sinh viên

Tin tức nội bộ

Hướng dẫn viết Báo cáo Chuyên đề > new!
Một số qui ước về thiết kế thí nghiệm số với các RCMs new!
Mô tả cấu trúc dữ liệu ECEs new!
Tổng hợp các báo cáo chuyên đề “mức độ, tính chất và xu thể biến đổi của ECEs” new!
Báo cáo tổng kết Dự án ABC new!
Download new!

Sản phẩm Thử nghiệm Dự báo Thời tiết của các Mô hình số

Du bao 48-78h cua HRM 2.5>
Du bao 72h cua MM5
Du bao 72h cua WRF
Du bao 7 ngay cua GFS
Anh may ve tinh

Bài giảng và Tài liệu Tham khảo dành cho Sinh viên

Download Bai giang va Bai tap tai day
Thong ke So lieu XTND/Bao khu vuc BD va VN
Giao trinh Xac suat Thong ke (English)
TLTK danh cho Cao hoc
Mot so bai bao da dang tren cac Tap chi
Documentary Films New

Đề cương Ôn tập - K52 Khí tượng

Đề cương Ôn tập môn "Khí hậu học" new!

Đào tạo Sau đại học

Một số qui định tạm thời về Đào tạo Sau đại học ngành Khí tượng
Danh muc De tai Luan van khoa 2008-2010 new!
Danh sach Dang ky hoc Chuyen de Cao hoc

Dự án MAHASRI

Hoi thao Quoc te lan 2 (Abstracts - Eng)
Hoi thao Quoc te lan 2 (Proceedings - Eng )
Hoi thao Quoc te lan 2 (Abstracts - Viet)
Mahasri

Một số công cụ hỗ trợ trên WINDOWS

Cac phan mem chay tren WINDOWS
So lieu ENSO

Thư viện nội bộ

Scientific papers (Conditional access)
Danh sach cac Tram KT Vietnam & Au-A
Ket qua xu ly Yeu to va Hien tuong KHCD new!
Bai giang, Video va Voice tu Hoi thao Climate Modelling o CSIRO new!