Xác suất mưa khí hậu tại các trạm quan trắc trên toàn Việt Nam.
- Số liệu mưa ngày 30 năm (1981-2010) trong quá khứ được sử dụng để tính xác suất xuất hiện mưa phân theo 5 cấp độ mưa.
- Số liệu này có được trong quá trình thu thập số liệu của các đề tài như KC.08.29, DHUD G9/10, ...

* Ứng dụng thực tiễn của xắc suất xảy ra mưa là:
- Giúp xác định được mùa mưa/mùa khô diễn ra trong thời gian nào của năm, tại mỗi khu vực, vùng miền khí hậu.
- Thời gian phù hợp cho các lĩnh vực như nông nghiệp (gieo trồng), xây dựng (làm nhà) ...

(c) code thiết kế của haibuihoang, dựa trên phiên bản tại đây.
Lưu ý xem trên trình web của máy tính để hiển thị tốt nhất.