Wednesday , April 21 2021

Thẻ: Đề tài KC.08.29

Sản phẩm đề tài KC08.29/06-10

Sau 2 năm thực hiện, Đề tài KC08.29 đã đạt được đầy đủ các mục tiêu đề ra, thể hiện qua các sản phẩm khoa học và sản phẩm đào tạo nhận được. Tên sản phẩm Chỉ tiêu, chất lượng Sản phẩm khoa học  Cơ sở dữ liệu quan trắc …

Xem thêm »

Nội dung đề tài KC.08.29

Biến đổi khí hậu và tác động của nó có thể được xem xét trên nhiều phương diện khác nhau. Dưới góc độ ứng dụng thông tin khí tượng, khí hậu, những câu hỏi cần phải trả lời là “Thiên tai (do các hiện tượng khí tượng) có xảy ra …

Xem thêm »

Giới thiệu đề tài KC.08.29

Đề tài “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó” là Đề tài cấp Nhà nước có mã số KC.08.29/06-10, dự kiến …

Xem thêm »