Wednesday , April 21 2021

Phương pháp thống kê trong khí hậu – Phan Văn Tân

phuong phap thong ke khi hauTên sách: Phương pháp thống kê trong khí hậu
Tác giả: Phan Văn Tân
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội 2005
Số trang: 260
Định dạng: PDF

Giới thiệu

Khi nghiên cứu một hiện tượng nào đó xảy ra trong khí quyển ta cần phải quan sát nó, trắc lượng nó. Hiện tượng được nghiên cứu nói chung luôn luôn liên hệ với các hiện tượng khác bởi những mối phụ thuộc có tính nguyên nhân, và vì vậy tiến trình của nó phụ thuộc vào vô số các nhân tố bên ngoài. Về nguyên tắc ta không thể theo dõi được tất cả các nguyên nhân xác định tiến trình của hiện tượng nghiên cứu và cũng không thể thiết lập được tất cả các mối liên hệ giữa hiện tượng đang xét với toàn bộ những yếu tố bên ngoài. Ta chỉ có thể thiết lập và theo dõi được một số nhất định các mối liên hệ giữa hiện tượng nghiên cứu với những nhân tố khác, và đương nhiên còn vô số những nhân tố nữa chưa được tính đến, chúng có tác dụng nào đó đến tiến trình của hiện tượng khảo sát. Chính vì vậy mà khi quan sát hiện tượng nhiều lần, bên cạnh những đặc điểm chung nhất, ta thấy mỗi lần hiện tượng xuất hiện với một dáng vẻ khác nhau, mang những đặc điểm riêng đặc trưng cho từng lần quan sát. Kết quả là các lần quan sát khác nhau không hoàn toàn giống nhau. Chẳng hạn, trong trường hợp lý tưởng, nếu chúng ta đồng thời đo nhiệt độ không khí tại một địa điểm nào đó vào một thời điểm nhất định bằng nhiều nhiệt kế giống nhau, có thể nhận được những trị số khác nhau dao động xung quanh một giá trị nền nào đó. Sự khác nhau này phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố khách quan, như mức độ đồng nhất của các nhiệt kế về độ nhạy, độ chính xác, tác dụng bức xạ của mặt trời, mặt đệm đến các bầu nhiệt kế,…

Content Protection by DMCA.com