Wednesday , April 21 2021

Giáo trình và tài liệu tham khảo

Thống kê và cập nhật một số giáo trình do các cán bộ giảng dạy của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học biên soạn và biên dịch, dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh cũng như các …

Xem thêm »

SỰ NGHIỆP KHÍ TƯỢNG

SỰ NGHIỆP KHÍ TƯỢNG, nhà xuất bản tổ chức khí tượng thế giới (WMO). Cuốn sách này giới thiệu một cách sơ lược về sự nghiệp khí tượng. Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn chuyên môn, đào tạo và các cơ hội việc làm, bạn nên tham khảo …

Xem thêm »