Wednesday , April 21 2021

Giới thiệu

Website REMOCLIC và hướng dẫn sử dụng

Trang web có những chức năng và nội dung sau:
– Thông tin và hợp tác về các đề tài nghiên cứu khoa học Khí tượng, Trái Đất của nhóm đang thực hiện.
– Kiến thức cơ bản về khí tượng, dự báo thời tiết và khí hậu, những tác động hiện hữu của biến đổi khí hậu tới đời sống, kinh tế-xã hội và môi trường sống của con người.
– Thông tin dự báo thời tiết và khí hậu:

 1. Thông tin về thời tiết hiện tại, dữ liệu quan trắc (hình thế synop, ảnh mây vệ tinh), thời tiết 24h, dự báo thời tiết hạn 3-5 ngày, cho đến 10 ngày.
 2. Thông tin về dự báo khí hậu, dự báo tháng và dự báo hạn mùa.
 3. Thông tin về dự tính khí hậu và những tác động nhận thấy của biến đổi khí hậu đang diễn ra.
 4. Các kiến thức cơ bản về thời tiết, khí hậu, khí hậu Việt Nam, khoa học Trái Đất, khoa học Khí tượng Thủy văn.

Lưu ý: Thông tin dự báo được lấy từ sản phẩm của các mô hình dự báo toàn cầu và khu vực, như là những thông tin để tham khảo.

REMOCLIC giữ bản quyển nội dung các mục viết. Vì vậy, mọi hành vi sao chép mà không ghi nguồn là bất hợp pháp.

Trưởng nhóm: GS. TS. Phan Văn Tân, PGS. TS. Trần Quang Đức.
Thành viên hiện tại (làm việc chính):

 • TS. Trịnh Tuấn Long
 • Nguyễn Trung Kiên
 • Phạm Quang Nam (k54)

Thành viên chuyển công tác hoặc đi du học:

 • PGS. TS. Ngô Đức Thành
 • Nguyễn Quang Trung (k50)
 • TS. Ngô Thị Thanh Hương
 • Nguyễn Thị Hạnh (k52)
 • Nguyễn Thanh Huệ (k53)
 • Nguyễn Xuân Thành (k54)
 • Nguyễn Văn Nhâm (k55)
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh (k55)
 • Phạm Thanh Hà (k56)
 • Đào Thị Lan (k58)
 • Lê Lan Phương (k58)
 • Hoàng Danh Huy (k59)
 • Y Mây (k59)

Cập nhật: 21/09/2019

Content Protection by DMCA.com