Wednesday , April 21 2021

Thư viện

Chia sẻ các tài liệu, giáo trình, sách và các bài báo nghiên cứu, báo cáo khoa học về:
+ Nghiên cứu khoa học Khí tượng Thủy văn và hải dương học.
+ Nghiên cứu khoa học Trái Đất.

Luật Khí tượng Thủy Văn

LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Luật khí tượng thủy văn được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2015 tại kỳ họp thứ 10. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 4/12/2015. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY …

Xem thêm »