Friday , March 5 2021

Thư viện

Chia sẻ các tài liệu, giáo trình, sách và các bài báo nghiên cứu, báo cáo khoa học về:
+ Nghiên cứu khoa học Khí tượng Thủy văn và hải dương học.
+ Nghiên cứu khoa học Trái Đất.

Nghiên cứu tác động của El Niño Modoki đến ngày bùng phát gió mùa mùa hè trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Nghiên cứu tác động của El Niño Modoki đến ngày bùng phát gió mùa mùa hè trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ Nguyễn Thị Thanh Huệ*, Ngô Đức Thành Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn …

Xem thêm »

Thử nghiệm dự báo hạn mùa nhiệt độ trung bình tháng và lượng mưa tháng cho Việt Nam sử dụng mô hình clWRF

Thử nghiệm dự báo hạn mùa nhiệt độ trung bình tháng và lượng mưa tháng cho Việt Nam sử dụng mô hình clWRF Vũ Thanh Hằng*, Nguyễn Thị Hạnh Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Hà …

Xem thêm »

Thử nghiệm dự báo tầm nhìn cho các sân bay thuộc cụm cảng hàng không miền Bắc bằng mô hình WRF

Thử nghiệm dự báo tầm nhìn cho các sân bay thuộc cụm cảng hàng không miền Bắc bằng mô hình WRF Nguyễn Văn Hồng1*, Ngô Đức Thành2 1Trung tâm Hiệp đồng Điều hành bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, 5/200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, …

Xem thêm »