Wednesday , April 21 2021

Cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng trong khí tượng thủy văn – Kazakevich Đ.I.

co so ly thuyet ham ngau nhien va ung dung khi tuong thuy vanTên sách: Cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng trong khí tượng thủy văn
Tác giả: Kazakevich Đ.I.
Người dịch: Phan Văn Tân, Phạm Văn Huấn, Nguyễn Thanh Sơn
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội 2005
Số trang: 218
Định dạng: PDF

Giới thiệu

Lý thuyết xác suất và toán học thống kê nói chung và lý thuyết các hàm ngẫu nhiên nói riêng là công cụ toán học quan trọng được sử dụng rất rộng rãi và hiệu quả trong các khoa học khí tượng thủy văn và hải dương học.
Trong chương trình đào tạo chuyên ngành khí tượng, thủy văn và hải dương học việc ứng dụng các phương pháp thống kê và lý thuyết các quá trình ngẫu nhiên có mặt trong nhiều môn học và thể hiện dưới những hình thức khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay ở nước ta chưa có một tài liệu giảng dạy dùng chuyên cho ngành khí tượng thủy văn, trong đó những cơ sở lý thuyết xác suất, toán học thống kê được trình bày đày đủ, hệ thống nhưng dễ hiểu đối với trình độ toán tương ứng của những sinh viên nhóm ngành này.

Cuốn “Cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng trong khí tượng thủy văn” của Đ.I. Kazakevich, người đã từng giảng dạy toán học cao cấp và lý thuyết xác suất thống kê nhiều năm tại Trường đại học khí tượng thủy văn Lêningrat, tỏ ra đáp ứng tốt nhất những yêu cầu trên đây. Ngoài ra, tác giả cuốn giáo trình này cũng am hiểu và cũng có công tổng quan những ứng dụng công cụ lý thuyết hàm ngẫu nhiên trong nghiên cứu khí tượng, thủy văn, hải dương học, chỉ ra trong những vấn đề nào vào khi nào những phương pháp này sẽ áp dụng hợp lý và hiệu quả, những đặc thù khi thao tác với những dữ liệu khí tượng thủy văn trong tính toán…

Content Protection by DMCA.com