Wednesday , April 21 2021

Thẻ: Nguyễn Văn Hồng

Thử nghiệm dự báo tầm nhìn cho các sân bay thuộc cụm cảng hàng không miền Bắc bằng mô hình WRF

Thử nghiệm dự báo tầm nhìn cho các sân bay thuộc cụm cảng hàng không miền Bắc bằng mô hình WRF Nguyễn Văn Hồng1*, Ngô Đức Thành2 1Trung tâm Hiệp đồng Điều hành bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, 5/200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, …

Xem thêm »