Wednesday , August 12 2020
Trang chủ / Thư viện / Bài báo (trang 2)

Bài báo

Thử nghiệm dự báo tầm nhìn cho các sân bay thuộc cụm cảng hàng không miền Bắc bằng mô hình WRF

Thử nghiệm dự báo tầm nhìn cho các sân bay thuộc cụm cảng hàng không miền Bắc bằng mô hình WRF Nguyễn Văn Hồng1*, Ngô Đức Thành2 1Trung tâm Hiệp đồng Điều hành bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, 5/200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, …

Xem thêm »

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tế

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tế Phan Văn Tân*, Ngô Đức Thành Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Nhận ngày 18 tháng …

Xem thêm »