Thursday , June 24 2021

Có một ngành Khoa học quan trọng bị lãng quên!

Bài này xin được gửi tới các bạn học sinh cuối cấp đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa Đại học, với mong muốn cung cấp cho các bạn thông tin đầy đủ hơn trước sự lựa chọn có ý nghĩa quyết định đến tương lai đang còn rất dài …

Xem thêm »

Thông tin chung về dự án Danida

Dự án “Nghiên cứu thủy tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở Bắc Trung Bộ Việt Nam (CPIS)” nhằm đạt được các mục tiêu: 1) Đánh giá được tác động của …

Xem thêm »