Wednesday , August 12 2020
REMOCLIC cung cấp thông tin dự báo thời tiết và khí hậu cho khu vực Việt Nam. Các nghiên cứu và ứng dụng của dự báo và thống kê khí hậu trong thực tiễn.
Dự báo mùa | Xác suất mưa
Click vào menu để xem các mục.

Bài mới đăng

Thông tin chung về dự án Danida

Dự án “Nghiên cứu thủy tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở Bắc Trung Bộ Việt Nam (CPIS)” nhằm đạt được các mục tiêu: 1) Đánh giá được tác động của …

Xem thêm »

Sự cần thiết của việc triển khai dự án Danida

Biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là thông qua các hiện tượng khí hậu cực đoan (ECEs) hiện đang là mối đe dọa chính đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Trong đó đáng chú ý là BĐKH đang có tác động đáng kể …

Xem thêm »